Verplichting zorginstellingen

NEN 7510

Een NEN 7510 certificering is verplicht voor zorginstellingen. Daarnaast laat een organisatie zich certificeren om zich te bewijzen naar zijn belanghebbende en zich te onderscheiden van de markt.

De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat alle zorginstellingen werken conform de NEN 7510. Sinds 1 januari 2018 is er wetgeving bijgekomen waarin duidelijk verwezen wordt naar de NEN 7510. Naast de Autoriteit Persoonsgegevens is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op pad gestuurd om deze wetgeving te handhaven.

Inspectie door IGJ bij zorginstellingen

Sinds 2018 verricht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inspectiebezoeken bij zorgaanbieders.

Zorgorganisaties dienen vanaf 1 januari 2018 te voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 op basis van Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders. De NEN 7512 en NEN 7513 zijn aanvullingen op eisen uit de NEN 7510 norm met betrekking tot gegevensuitwisselingen in de zorg en logging van acties in elektronische patiëntdossiers.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een QuickScan?

  Een QuickScan wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor het traject uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt.

 • Wat is het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510?

  De basis van beide normen is hetzelfde. NEN 7510 is specifiek voor organisaties die persoonlijke gezondheidinformatie verwerken. Deze norm heeft 3 extra beheersmaatregelen en voor 33 bestaande beheersmaatregelen een zorg specifieke beheersmaatregel benoemd.

Neemt u gerust contact met ons op

NEN 7510 QuickScan

Get in Touch

  Kom in contact met onze NEN 7510 specialisten!

  Naam:
  Bedrijfsnaam:
  E-mail:
  Telefoonnummer:

  Vink aan wat van toepassing is:

  Heeft u in het verleden al een NEN 7510 audit gehad?

  Zo ja, wat is de datum van de laatste audit?

  Is er een datum bekend dat er een audit gaat plaatsvinden?

  Bericht: