NEN 7510 informatiebeveiliging in de zorg

Een NEN 7510 certificering is verplicht voor zorginstellingen. Daarnaast laat een organisatie zich certificeren om zich te bewijzen naar zijn belanghebbende en zich te onderscheiden van de markt.

De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat alle zorginstellingen werken conform de NEN 7510. Sinds 1 januari 2018 is er wetgeving bijgekomen waarin duidelijk verwezen wordt naar de NEN 7510. Naast de Autoriteit Persoonsgegevens is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op pad gestuurd om deze wetgeving te handhaven.

Inspectie door IGJ bij zorginstellingen

Sinds 2018 verricht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inspectiebezoeken bij zorgaanbieders.

Zorgorganisaties dienen vanaf 1 januari 2018 te voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 op basis van Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders. De NEN 7512 en NEN 7513 zijn aanvullingen op eisen uit de NEN 7510 norm met betrekking tot gegevensuitwisselingen in de zorg en logging van acties in elektronische patiëntdossiers.


NEN 7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Een NEN 7510 managementsysteem beschermt de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie. Daarnaast geeft het belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerst.

Het NEN 7510 certificaat behalen

Je wilt het NEN 7510 certificaat behalen om jouw organisatie verder te professionaliseren en om te voldoen aan klantwensen. Echter zit je niet te wachten op onnodige bureaucratie en kosten. Daarom kiezen zorginstellingen voor iWeb.

NEN 7510 Quick Scan

Om het NEN 7510 certificaat te behalen moet je aan een hoop eisen voldoen. Wij begeleiden jou van A tot Z en vertellen per onderwerp wat men moet doen en hoe. Wanneer jij een vrijblijvende QuickScan aanvraagt zullen wij jou aan de hand van jouw bedrijfsprocessen vertellen op welke punten je moet verbeteren.

Klik hieronder om de QuickScan te starten:

Kosten NEN 7510 certificaat?

Aan de hand van jouw voorkeuren maken wij een projectvoorstel. Binnen dit voorstel zie je exact hoeveel uur wij gaan besteden per onderwerp. Hierdoor weet je van tevoren precies wat het gaat kosten. Wij ronden al onze projecten af binnen de afgesproken uren en doorlooptijd.

iWeb als uw partner bij certificeringen

Wij zorgen ervoor dat het verbetertraject echt om jouw organisatie draait en niet om een NEN-norm. Dit doen wij door aandacht te besteden aan jouw organisatie, door collega’s te spreken, werkprocessen te bekijken en samen te sparren over verbetermogelijkheden. Op een natuurlijke wijze en met draagvlak van alle betrokkenen zullen we vervolgens de verbeteringen doorvoeren die toegevoegde waarde leveren aan jouw organisatie.

Je kunt erop vertrouwen dat de zorginstelling aan het eind van het traject voldoet aan NEN 7510.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met alles wat komt kijken bij een certificeringstraject.